Con trai số hưởng được mẹ kế dâm cho nhét cu vào lồn

  • #1
  • #2
  • #3
  • 140
    75%1
    Con trai số hưởng được mẹ kế dâm cho nhét cu vào lồn, chỉ vì người cha đi làm việc 1 tuần trời không về nhà thế là sự dục vọng của mẹ kế không ai đáp ứng mà đã vác lồn sang cho cậu đụ, cậu thì cũng thích mẹ kế lâu rồi mà nay còn cho địt thế này sao mà từ chối cơ chứ nên đã lập tức đè ra địt luôn mà còn địt như cái mấy ấy chứ nên mẹ kế cảm giác sướng mà tê cả lồn.