Truyện ngắn Doremon
 
Bước vào thế giới Bồ Công Anh
 
Bồ công anh là loài hoa nhỏ bé, mong manh, bay đi trong gió đến bất cứ nơi đâu. Tuy nhỏ bé là vậy nhưng loài bồ công anh có sức sống mãnh liệt, là biểu tượng cho sự kiên cường, thích khám phá thế giới rộng lớn bao la. Cùng cậu bạn bốn mắt Nobita bước vào thế giới bồ công anh và thấu hiểu nhiều ý nghĩa trong cuộc sống.
Truyện ngắn Doremon: Bước vào thế giới Bồ Công Anh

Truyện ngắn Doremon: Bước vào thế giới Bồ Công Anh

Truyện ngắn Doremon: Bước vào thế giới Bồ Công Anh

Truyện ngắn Doremon: Bước vào thế giới Bồ Công Anh

 
Truyện ngắn Doremon: Bước vào thế giới Bồ Công Anh

Truyện ngắn Doremon: Bước vào thế giới Bồ Công Anh

Truyện ngắn Doremon: Bước vào thế giới Bồ Công Anh

Truyện ngắn Doremon: Bước vào thế giới Bồ Công Anh

Truyện ngắn Doremon: Bước vào thế giới Bồ Công Anh

Truyện ngắn Doremon: Bước vào thế giới Bồ Công Anh

Truyện ngắn Doremon: Bước vào thế giới Bồ Công Anh

Truyện ngắn Doremon: Bước vào thế giới Bồ Công Anh

Truyện ngắn Doremon: Bước vào thế giới Bồ Công Anh

Truyện ngắn Doremon: Bước vào thế giới Bồ Công Anh

Truyện ngắn Doremon: Bước vào thế giới Bồ Công Anh

Truyện ngắn Doremon: Bước vào thế giới Bồ Công Anh

_____HẾT____
Chia sẻ: Facebook , Google
Bình luận FaceBook