Đọc truyện tranh Doremon ngắn
Những Đêm Mất Ngủ Đã Có "Người Cát"
 
Cậu bạn bốn mắt Nobita mới học tiểu học thôi mà đã thường xuyên bị mất ngủ. Không ngủ được nên Nobita ra ngoài đường lang thang dạo bộ một mình thì tình cờ Nobita gặp một chú kêu đã mất ngủ 10 ngày nay. Và bốn mắt đã nhờ Doremon giúp chú đó. Doremon sử dụng rất nhiều máy làm thôi miên giấc ngủ khác nhau nhưng đều không có tác dụng gì cả. Sau đó cả hai bạn mới biết, người này mắc bệnh vừa ngủ vừa đi lang thang nói nhảm chứ không phải bị bệnh mất ngủ.
 
Đọc truyện tranh Doremon ngắn: Những Đêm Mất Ngủ Đã Có Người Cát

Đọc truyện tranh Doremon ngắn: Những Đêm Mất Ngủ Đã Có Người Cát

Đọc truyện tranh Doremon ngắn: Những Đêm Mất Ngủ Đã Có Người Cát

Đọc truyện tranh Doremon ngắn: Những Đêm Mất Ngủ Đã Có Người Cát

Đọc truyện tranh Doremon ngắn: Những Đêm Mất Ngủ Đã Có Người Cát

Đọc truyện tranh Doremon ngắn: Những Đêm Mất Ngủ Đã Có Người Cát

Đọc truyện tranh Doremon ngắn: Những Đêm Mất Ngủ Đã Có Người Cát

Đọc truyện tranh Doremon ngắn: Những Đêm Mất Ngủ Đã Có Người Cát
Chia sẻ: Facebook , Google
Bình luận FaceBook