Đọc truyện Doremon ngắn: Thần Giao Cách Cảm
Đọc truyện ngắn Doremon: Nobita lười đến mức còn không muốn mở mồm ra nói câu gì mà vẫn hi vọng người khác có thể hiểu được mình nghĩ gì, muốn gì. Doremon cho Nô mượn một bảo bối theo đúng như yêu cầu của Nobita và sau đó Nô đã gặp phải rất nhiều rắc rồi...
Đọc truyện Doremon ngắn: Thần Giao Cách Cảm

Đọc truyện Doremon ngắn: Thần Giao Cách Cảm

Đọc truyện Doremon ngắn: Thần Giao Cách Cảm

Đọc truyện Doremon ngắn: Thần Giao Cách Cảm

Đọc truyện Doremon ngắn: Thần Giao Cách Cảm

Đọc truyện Doremon ngắn: Thần Giao Cách Cảm

Đọc truyện Doremon ngắn: Thần Giao Cách Cảm

Đọc truyện Doremon ngắn: Thần Giao Cách Cảm

____HẾT____
Chia sẻ: Facebook , Google
Bình luận FaceBook