Trong quân đội được chia theo cấp hàm để có thể chỉ huy và đưa ra mệnh lệnh để cấp dưới thực hiện theo hiệu lệnh của chỉ huy cấp trên. Nhưng trong cuộc sống thì không thể như vậy được bởi còn có nhiều mối quan hệ khác nhau. Vậy mà cậu bạn bốn mắt Nobita trong truyện doremon ngắn dưới đây lại có thể ra mệnh cho cho mọi người thự hiện được nhờ vào chiếc phù hiệu cấp hàm. Cùng xem Nobita tỏ rõ uy lực như thế nào nhé.
Đọc truyện doremon ngắn - Phù hiệu cấp hàm

Đọc truyện doremon ngắn - Phù hiệu cấp hàm

Đọc truyện doremon ngắn - Phù hiệu cấp hàm

Đọc truyện doremon ngắn - Phù hiệu cấp hàm

Đọc truyện doremon ngắn - Phù hiệu cấp hàm

Đọc truyện doremon ngắn - Phù hiệu cấp hàm

Đọc truyện doremon ngắn - Phù hiệu cấp hàm

Đọc truyện doremon ngắn - Phù hiệu cấp hàm

Đọc truyện doremon ngắn - Phù hiệu cấp hàm

Đọc truyện doremon ngắn - Phù hiệu cấp hàm

Nobita cảm thấy mình thật bất hạnh khi ở nhà hay trong đám bạn bè cậu lúc nào cũng là người yếu thế nhất, luôn phải nghe theo lệnh người khác. Bốn mắt than phiền với cậu bạn thân Doremon vì điều này. Doremon mới chợt nảy ra ý tưởng cho Nobita được làm chỉ huy một lần để thỏa mong muốn. Trong túi của mèo ú có chiếc phù hiệu cấp hàm, một khi đã dán phù hiệu lên người ai đó thì họ phải nghe theo mệnh lệnh của cấp trên và chỉ có đại tướng mới có quyền tháo cấp hàm của họ.

Nobita tự dán cho mình cấp hàm đại tướng rồi đi dán lên khắp các bạn bè của mình những cấp hàm thấp hơn rồi ra lệnh cho mọi người phải chạy 50 vòng quanh phố. Chẳng ai muốn nghe theo lệnh của Nobita nhưng vẫn phải làm. Đến khi Chaien nóng quá cởi chiếc áo của mình ra thì không bị điều khiển nữa. Lúc này tất cả các bạn của Nobita mới kéo đến nhà cậu để hỏi tội cậu.
Chia sẻ: Facebook , Google
Bình luận FaceBook