Máy ảnh 2 chiều bỏ túi
 
Có rất nhiều đồ vật cũ không dùng đến nhưng nếu bỏ đi thì lãng phí và tiếc nuối nên những vật này thường được cất trong nhà kho. Tuy nhiên diện tích lại có hạn nên không thể cất hết đồ vật được.
Trong truyện tranh doremon ngắn dưới đây điều lo lắng này sẽ được giải quyết nhanh chóng nhờ chiếc máy ảnh hai chiều bỏ túi có thể cất bất cứ vật nào mà không làm tốn không gian ở.
 
Đọc truyện Doraemon màu: Máy ảnh 2 chiều bỏ túi

Đọc truyện Doraemon màu: Máy ảnh 2 chiều bỏ túi

Đọc truyện Doraemon màu: Máy ảnh 2 chiều bỏ túi

Đọc truyện Doraemon màu: Máy ảnh 2 chiều bỏ túi

Đọc truyện Doraemon màu: Máy ảnh 2 chiều bỏ túi

Đọc truyện Doraemon màu: Máy ảnh 2 chiều bỏ túi

Đọc truyện Doraemon màu: Máy ảnh 2 chiều bỏ túi

Đọc truyện Doraemon màu: Máy ảnh 2 chiều bỏ túi

Đọc truyện Doraemon màu: Máy ảnh 2 chiều bỏ túi

Đọc truyện Doraemon màu: Máy ảnh 2 chiều bỏ túi


__HẾT__
 
Chia sẻ: Facebook , Google
Bình luận FaceBook